Vad vi kan hjälpa till med

Bjärehäll Herne & Partners AB är en konsultfirma inom redovisning och revision som har sin lokala förankring i södra Halland. 
Enligt  det  digitala uppslagsverket Wikipedia är en konsult:”en sakkunnig rådgivare” och det är precis vad vi är och vill vara.
Med en sammanlagd erfarenhet av 94 år inom redovisning, revision, skatter och ekonomiska konsultationer så vågar vi påstå att detta är något vi kan leva upp till.

Välkomna in och testa oss!

Redovisning

 Vi  hjälper er med all er ekonomihantering. Vi kan vara er ekonomiavdelning så ni helt enkelt får mer tid till annat och kan fokusera på er kärnverksamhet.
Vi kan hjälpa till med löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och löneadministration
Det är självklart att vi håller oss ajour med allt som händer och sker på redovisningsområdet, allt för att kunna ge er den bästa servicen.

Revision

 Vårt syfte är att ge kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen som skall skapa trygghet internt och trovärdighet externt. Vi vill ge förutsättningar för att fatta kloka beslut vad gäller framtiden.
Med 47 års sammanlagd erfarenhet hos våra revisorer finns även stor kunskap inom en hel mängd andra områden och vi kan hantera de flesta ärenden som kan tänkas uppkomma.
Vi har aldrig bara arbetat utifrån plikt utan vi har istället alltid utgått utifrån efterfrågan.
 

Rådgivning

Vi är uppdaterade vad gäller nya regler och regelverk för både dig som ägare och ditt företag. Det  är en självklarhet och en yrkesstolhet för oss.
Vi kan erbjuda erfarenhetsbaserad rådgivning inom bland annat redovisning, bolags-, skatte-, avtals- och familjerätt eller så kan vi helt enkelt vara ditt ekonomiska bollplank/ din mentor inom den ekonomiska världen.
Med 94 års sammanlagd erfarenhet har vi byggt upp ett såväl stort som brett kontaktnät i Halmstad med omnejd. Vi har ett nät av underkonsulter kopplade till vår verksamhet.

En redovisnings- och bokföringsbyrå i södra Halland.