Bjärehäll Herne & Partners är en redovisnings- och revisionsbyrå
 som kan hjälpa er med rådgivning,redovisning och revision.

 Kontoret ligger på Fredriksvallsgatan.
Välkomna att ringa oss på tel nr 035-10 83 00.

 

Belopp 2024

Brytpunkt, ej fyllt 66 vid årets ingång        615 300 kr
Brytpunkt, fyllt 66 vid årets ingång            697 300 kr
Sjukpenninggrundande inkomst          573 000 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst  573 000 kr
Pensionsgrundande inkomst                  571 500 kr 


Prisbasbelopp                             57 300 kr
Förhöjda prisbasbeloppet     58 500 kr
Inkomstbasbelopp                    76 200 kr
Statslåneränta 30/11 2023     2,62 %

Tips från oss på byrån:
Du vet väl att du som arbetsgivare kan ge en Minnesgåva till anställda.

En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda
uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle
utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

 Syftet är kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen som skall skapa trygghet internt och trovärdighet externt. Vi ger förutsättningar för er att fatta kloka beslut vad gäller framtiden.

Vi hjälper er med all ekonomihantering. Vi kan vara er ekonomiavdelning så ni helt enkelt får mer tid till annat och kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi ser till att ständigt vara uppdaterade vad gäller nya regler och regelverk för både dig som ägare och för ditt företag. Det är en självklarhet  och handlar om yrkesstolhet för oss.

Nyttiga länkar!

Här tipsar vi om några nyttiga länkar: 
Skatteverket
Bolagsverket
Bokföringsnämnden


BOKSLUTSDAGDeklarera senast
240131-2404302 december 2024
240531-24063015 januari 2025
230731-2308312 april 2024
230930-2312311 augusti 2024
Läs hela inlägget »
En redovisnings- och bokföringsbyrå i södra Halland.