Bjärehäll Herne & Partners är en redovisnings- och revisionsbyrå som kan hjälpa er med
rådgivning,redovisning och revision.
Kontoret ligger på Fredriksvallsgatan.
Välkomna att ringa oss på tel nr 035-10 83 00.

Tips från oss på byrån:
Du vet väl att du som arbetsgivare kan ge en Minnesgåva till anställda.

En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda
uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle
utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Belopp 2022

Brytpunkt, ej fyllt 65 vid årets ingång       - 554 900 kr
Brytpunkt, fyllt 65 vid årets ingång           - 618 700 kr
Sjukpenninggrundande inkomst         - 386 400 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst - 483 000 kr
Pensionsgrundande inkomst                 - 554 900 kr 


Prisbasbelopp                            - 48 300 kr
Förhöjda prisbasbeloppet    - 49 300 kr
Inkomstbasbelopp                   -71 000 kr
Statslåneränta 30/11 2021    -0,23%

 Syftet är kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen som skall skapa trygghet internt och trovärdighet externt. Vi ger förutsättningar för er att fatta kloka beslut vad gäller framtiden.

Vi hjälper er med all ekonomihantering. Vi kan vara er ekonomiavdelning så ni helt enkelt får mer tid till annat och kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi ser till att ständigt vara uppdaterade vad gäller nya regler och regelverk för både dig som ägare och för ditt företag. Det är en självklarhet  och handlar om yrkesstolhet för oss.

Nyttiga länkar!

Här tipsar vi om några nyttiga länkar: 
Skatteverket
Bolagsverket
Bokföringsnämnden


BOKSLUTSDAGPÅ PAPPERELEKTRONISKT
220131-2204301 november 20221 december 2022
220531-22063015 december 202215 januari 2022
210731-2108311 mars 20221 april 2022
210930-2112311 juli 20221 augusti 2022
Läs hela inlägget »
En redovisnings- och bokföringsbyrå i södra Halland.