Bjärehäll Herne & Partners är en redovisnings- och revisionsbyrå
 som kan hjälpa er med rådgivning,redovisning och revision.

 Kontoret ligger på Fredriksvallsgatan.
Välkomna att ringa oss på tel nr 035-10 83 00.

 

Nytt angående Elstöd till företag
 

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera elstöd till företag. Företag kommer att kunna ansöka om elstöd via

en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023. Företag som har verksamhet i elområde 3 och 4 kommer att kunna

ansöka om elstöd. Inget stöd betalas ut till företag som bara har eluttagspunkt i elområde 1 och 2.
Skatteverket har fått i uppdrag att betala ut elstödet.


Vem kan ansöka om elstöd?
Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet.
Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022.
Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
För att ha rätt till elstöd måste företaget bland annat ha betalat alla skatter och gjort deklarationen.
Företaget får inte ha skulder hos Kronofogden.
Du kommer att kunna läsa om detaljerade krav för att företag ska ha rätt till elstöd på denna sida som uppdateras löpande.

Hur ansöker jag om elstödet?
Du kommer att kunna ansöka om elstödet via en e-tjänst som du når från denna sida. Enligt det förslag som finns kommer ansökningsperioden att vara 30 maj till och med 25 september 2023.

Hur stort är elstödet?
Företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.
Företag i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.
Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022.
Ett företag eller en koncern kan maximalt få 20 miljoner kronor.

Hur betalas elstödet ut?
Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Ambitionen är att de flesta ansökningar ska hanteras maskinellt och att pengarna kan betalas ut i nära anslutning till ansökan.
Kontrollera redan nu att ditt företag har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket. Du gör det enklast genom att logga in i e-tjänsten Skattekonto..

Belopp 2023

Brytpunkt, ej fyllt 66 vid årets ingång        613 900 kr
Brytpunkt, fyllt 66 vid årets ingång            683 200 kr
Sjukpenninggrundande inkomst          525 000 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst  525 000 kr
Pensionsgrundande inkomst                  557 250 kr 


Prisbasbelopp                             52 500 kr
Förhöjda prisbasbeloppet     53 500 kr
Inkomstbasbelopp                    74 300 kr
Statslåneränta 30/11 2022     1,94%

Tips från oss på byrån:
Du vet väl att du som arbetsgivare kan ge en Minnesgåva till anställda.

En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda
uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle
utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

 Syftet är kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen som skall skapa trygghet internt och trovärdighet externt. Vi ger förutsättningar för er att fatta kloka beslut vad gäller framtiden.

Vi hjälper er med all ekonomihantering. Vi kan vara er ekonomiavdelning så ni helt enkelt får mer tid till annat och kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi ser till att ständigt vara uppdaterade vad gäller nya regler och regelverk för både dig som ägare och för ditt företag. Det är en självklarhet  och handlar om yrkesstolhet för oss.

Nyttiga länkar!

Här tipsar vi om några nyttiga länkar: 
Skatteverket
Bolagsverket
Bokföringsnämnden


BOKSLUTSDAGPÅ PAPPERELEKTRONISKT
230131-2304301 december 20231 december 2023
220531-22063015 december 202216 januari 2023
220731-2208313 april 20233 april 2023
220930-2212311 augusti 20231 augusti 2023
Läs hela inlägget »
En redovisnings- och bokföringsbyrå i södra Halland.